Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem
o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy
souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění
smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu
ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje
je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně
zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují
externí dopravci (Česká pošta,a.s.), kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který
je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve
formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

A3 SPORT s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi
tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na
jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled,
nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskusních fór
nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních
informací však nelze kontrolovat a A3 SPORT s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v
průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies
(malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele,
který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah
nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na
uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude
bez povolených cookies fungovat korektně.
Na žádost uživatele podnikne A3 SPORT s.r.o. veškeré přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného
uživatele.

Platné od 2.1.2013