AKTUÁLNÍ INFORMACE: Od 10. 5. 2021 jsou prodejny otevřené pro běžný nákup. Dodržujte, prosím, bezpečnostní opatření.

1. Věrnostní klub A3 SPORT

Věrnostní klub A3 SPORT (dále jen „klub A3 SPORT“) je určen všem zákazníkům A3 SPORT a A3 coOol, kteří nakupují na prodejnách a e-shopu společnosti A3 SPORT s.r.o., se sídlem Plzeň, Skvrňany, Teslova 1171/15, PSČ 301 00, Česká Republika, IČO: 26350823, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14694 (dále jen „ A3 SPORT“) a splňují podmínky pro členství v klubu A3 SPORT stanovené v těchto pravidlech. Vstupem do klubu A3 SPORT získá zákazník řadu výhod, které jsou specifikovány níže a může je uplatnit na prodejnách A3 SPORT nebo A3 coOol i na e-shopu www.a3sport.czwww.a3coool.cz.

2. Členství a registrace do klubu A3 SPORT

Do klubu A3 SPORT se může registrovat fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která splňuje případné další podmínky pro členství, které jsou stanovené v těchto pravidlech a provede řádnou registraci do klubu A3 SPORT. Členem klubu A3 SPORT se nemůže stát právnická osoba. Registrací do klubu A3 SPORT vyjadřuje osoba souhlas s pravidly klubu A3 SPORT.

Registrace do klubu A3 SPORT probíhá vždy on-line na webových stránkách klub.a3sport.cz.

3. Výhody klubu A3 SPORT

Sleva a její výpočet na Váš další nákup

Při registraci do klubu A3 SPORT získává zákazník automaticky slevu na další nákup ve výši 5 %. Slevu je možné uplatnit na prodejnách a e-shopu www.a3sport.czwww.a3coool.cz. Při nákupu na prodejnách A3 SPORT nebo A3 coOol se sleva vypočítá a ihned je k dispozici k dalšímu nákupu na prodejně i na e-shopu. Při nákupu na e-shopu www.a3sport.czwww.a3coool.cz  se sleva vypočítá také ihned, ale k dispozici je až po uplynutí 30 dní. Pokud v průběhu 30 dní dojde ke vrácení zboží, a to kompletně celé nebo jen části objednávky, bude sleva na další nákup přepočítána podle množství vráceného zboží. Aby při vrácení zboží došlo i k správnému navrácení kreditu (výše slevy z minulého nákupu), který byl u dané objednávky použit jako sleva, musí při každém vrácení zboží člen obsluze na prodejně A3 SPORT nebo A3 coOol předložit všechny platné doklady, které mu byly při nákupu a vrácení zboží k objednávce vystaveny. Pokud tyto doklady nedoloží nemusí dojít ke správnému navrácení použitého kreditu a nelze se ho tak domáhat.

Vypočítaná sleva z předchozího nákupu se uplatní vždy při dalším nákupu a to jak na prodejně A3 SPORT nebo A3 coOol, tak na e-shopu www.a3sport.czwww.a3coool.cz a nelze ji neuplatnit.

K výpočtu slevy na další nákup nedojde pouze v případě použití poukázky, která tento výpočet vylučuje. Pak se člen klubu A3 SPORT musí rozhodnout, jestli poukázku použije nebo ne.

Poukaz za registraci v hodnotě 100 Kč

Na poukaz za registraci do klubu A3 SPORT má nárok jen člen klubu A3 SPORT, tedy ten kdo dokončí registraci na klub.a3sport.cz. Poukaz přijde automaticky na e-mail, který člen uvedl v registraci. Poukaz lze využít při nákupu od 1000 Kč.

Individuální bonusové slevy

Individuální bonusové slevy obdrží pouze člen klubu A3 SPORT a jen za určitých podmínek, jako je například, vyplněný datum narození. V tomto případě dostane člen klubu A3 SPORT poukaz k narozeninám.

Online přístup ke všem účtenkám

Přístup k účtenkám z e-shopu je podmíněný přihlášením na e-shopu www.a3sport.czwww.a3coool.cz pod stejným e-mailem, který je uveden v registraci.  Účtenky z prodejen A3 SPORT nebo A3 coOol jsou podmíněné přidáním stávající plastové karty k registrovanému účtu nebo využíváním virtuální elektronické karty, která byla vygenerována při registraci a člen ji najde ve svém účtu klubu A3 SPORT.

4. Důvody kdy nelze uplatnit výhody spojené s členstvím klubu A3 SPORT

 • Poukázka je pouze jednorázová a již byla uplatněna.
 • Poukázka pozbyla dobu platnosti.
 • Poukázka je omezena na určitý druh zboží.
 • Poukázku nelze použít současně se zákaznickou kartou, tak aby došlo k výpočtu slevy na další nákup.
 • Poukázka  je vydána na jiný stát než, jej člen používá. Například nejde uplatnit česká poukázka na slovenské prodejně, e-shopu.
 • Poukázka není pravá.
 • Poukázka byla zneužita.
 • Zaniklo členství v klubu A3 SPORT

5. Zánik členství v klubu A3 SPORT

 • Člen klubu A3 SPORT uvedl nesprávné údaje při registraci.
 • Člen klubu A3 SPORT se dopustil jednání v rozporu s pravidly klubu A3 SPORT nebo se je snažil obejít.
 • Člen klubu A3 SPORT požádal o ukončení členství prostřednictvím e-mailové komunikace, zasláním na obchod@a3sport.cz. K ukončení tak došlo na žádost člena klubu A3 SPORT.
 • Člen klubu A3 SPORT odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla klubu A3 SPORT mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s propagací klubu A3 SPORT. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto Pravidel klubu A3 SPORT.

Registrace do klubu A3 SPORT je dobrovolná a člen svou registrací do klubu A3 SPORT uděluje svůj souhlas s jeho pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel klubu A3 SPORT či pokus o jejich porušení je důvodem pro okamžité vyloučení z klubu A3 SPORT.

Pravidla klubu A3 SPORT jsou po dobu trvání věrnostního programu v elektronické podobě na webových stránkách a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla A3 SPORT.

A3 SPORT si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel klubu A3 SPORT.

 

 

 

Můj košík

Váš košík je prázdný