Testuj běžecké boty Floatride Energy

Podmínky akce

Následující dokument závazně upravuje podmínky promo akce nazvané „Testuj běžecké boty 30 dní” (dále jen „promo akce“). Ve zkráceném znění mohou být tyto podmínky uvedeny též na propagačních materiálech určených zákazníkům, kteří mají zájem se této promo akce zúčastnit.

 1. 1. Vyhlašovatelem a zároveň organizátorem této promo akce je:

A3 SPORT s.r.o.,

se sídlem: Teslova 1171/15, Skvrňany, 301 00 Plzeň

IČ: 26350823, DIČ: CZ26350823

(dále jen „Organizátor“)

 

2.       Místo a doba konání promo akce:

2.1.      Promo akce bude probíhat na území České republiky, a to v sítí kamenných obchodů A3 SPORT (vždy v rámci provozní doby příslušného obchodu) a dále též přostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webových stránkách www.a3sport.cz.

2.2.      Doba trvání promo akce je stanovena na období od 12. 8. 2019 do 30. 9. 2019 (dále jen „doba  promo akce”).

 

 1. 3. Podmínky účasti

3.1.      Účastníkem promo akce se můze stát každý zákazník poté, co se:

 1. seznámí s podmínkami promo akce, jak jsou uvedeny dále v tomto dokumentu
 2. a v době promo akce uskuteční nákup zboží za podmínek dále v tomto dokumentu stanovených.

 

 1. 4. Pravidla promo akce

4.1.      Promo akce spočívá v možnosti nákupu běžecké obuvi značky Reebok, uvedené v následujícím odstavci, a jejího následného testování po dobu až 30 kalendářních dnů. Pokud zákazník (účastník promo akce) nebude s výsledkem testování spokojený, může v rámci promo akce zakoupenou obuv stejným způsobem vrátit (v podrobnostech viz níže).

4.2.      Promo akce se týká nákupu následujících modelů obuvi značky Reebok:

 1. boty Forever Floatride Energy DV3879, cena 2490,- Kč,
 2. boty Forever Floatride Energy DV4789, cena 2490,- Kč,
 3. boty Forever Floatride Energy CN7756, cena 2490,- Kč,
 4. boty Forever Floatride Energy DV4790, cena 2490,- Kč,
 5. boty Forever Floatride Energy DV9065, cena 2340,- Kč,
 6. boty Forever Floatride Energy DV9067, cena 2340,- Kč,
 7. boty Forever Floatride Energy DV9066, cena 2340,- Kč,
 8. boty Forever Floatride Energy DV9068, cena 2340,- Kč

4.3.      Zboží zakoupené v rámci promo akce, ať již v kamenné prodejně nebo přes internetový obchod www.a3sport.cz, je možné vrátit až do 30 dnů od data jeho koupě (obvykle trvá doba pro vrácení zboží pouze 14 dní). Zboží lze v tomto období, tedy po dobu jeho testování, používat k obvyklým účelům, a tudíž může v okamžiku vrácení vykazovat známky běžného opotřebení. V takovémto stavu lze v testovací době 30 dnů vrátit pouze zboží uvedené v odst. 4.2, zakoupené za podmínek a v rámci této promo akce.

4.4.      Po vrácení zboží bude zákazníkovi vyplacena plná kupní cena uvedená na účtence při jeho zakoupení.

4.5.      Práva a povinnosti z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží (jak vyplývají z  příslušných ustanovení občanského zákoníku) nejsou podmínkami této promo akce nijak dotčena.

4.6.      I ve vztahu ke zboží zakoupenému v rámci promo akce, bude-li jeho koupě uskutečněna prostřednictvím internetového obchodu www.a3sport.cz, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží (je-li spotřebitelem), resp. za podmínek internetového prodeje uveřejněných na adrese https://www.a3sport.cz/vraceni-zbozi/t-69 (v případě, že kupující spotřebitelem není).

4.7.      V otázkách neupravených těmito podmínkami se na koupi zboží uskutečněnou v rámci promo akce prostřednictvím internetového obchodu www.a3sport.cz použijí všeobecné podmínky internetového obchodu.

4.8.      Tyto podmínky promo akce jsou k dispozici v prodejnách A3 SPORT  i na stránkách www.a3sport.cz, a to po celou dobu trvání promo akce, tedy do 30.9.2019.

4.9.      Případné dotazy ohledně podmínek promo akce, prosím, směřujte na e-mailovou adresu: marketing@a3sport.cz