Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní Smlouvy doporučujeme využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

Zboží zašlete na adresu prodejny, ze které Vám bylo původně zboží odesláno. Tuto adresu najdete na faktuře jako odesilatele.
V případě, že objednávku obdržíte z více prodejen, zboží odešlete na jednu z nich (nezasílejte na sídlo firmy Sokolovská 100/94, Praha 8) nebo doručit osobně na kteroukoliv prodejnu SPORT VISION.

Například: Bylo Vám doručeno zboží z prodejny (Adresu najdete jako odesilatele na faktuře) SPORT VISION, Přízemí, OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, 150 00 Praha 5.

Správná adresa pro doručení je tedy:
SPORT VISION
OC Nový Smíchov
Plzeňská 8
150 00 Praha 5

Špatná adresa pro doručení je uvedení nákupního centra bez označení SPORT VISION.

Na stránkách sportvision.cz můžete elektronicky vyplnit formulář pro odstoupení od Smlouvy, nebo si jej vytiskněte, případně opište a doručte současně se zbožím nebo jej zašlete mailem na online@a3sport.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od Smlouvy:

Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce.

V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme  po obdržení vráceného zboží.

Převzetí zboží:

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které jste jej obdrželi. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 30 dnů. 

Náklady spojené s vrácením zboží:

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží:

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží i v případě, že s tímto zbožím nakládá s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, mimo byt (dále jen „Náhrada“).

Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu zašle od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o Náhradu.

Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:

  • obuv nemá originální krabici
  • oblečení je bez původních štítků, visaček
  • zboží je vyprané
  • zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
  • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,
  • zboží není schopné dalšího prodeje

Formulář pro odstoupení od smlouvy